SaaS - Software as a Service

Moderan način poslovanja podrazumeva brzinu i mobilnost, što dodatno povećava potrebu za kontrolom resursa i dostupnosti informacija u svakom trenutku. Moderne tehnologije napokon daju ovoj potrebi punu potporu zahvaljujući širokoj upotrebi mobilnih uređaja, kao i brzom i stalno dostupnom internetu. Takođe, potrebe naših klijenata za resursima se dinamički menjaju, što cloud computing čini pravim izborom obzirom da se adaptira njihovim potrebama, čime se proporcionalno smanjuju troškovi poslovanja. Obzirom da su i softver i informacije smešteni na "cluodu", sve što vam je potrebno je uređaj sa kojeg možete ostvariti internet konekciju i internet browser. Naši serveri su smešteni u prvoklasnim SoftLayer data centrima u Americi i Evropi što garantuje dodatnu bezbednost vaših podataka.